کمیته انضباطی رای خود را در خصوص سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس اعلام کرد.

به گزارش مرور نیوز، در خصوص گزارش دادستان عمومی و انقلاب سیرجان علیه افشین پیروانی ، سرپرست تیم پرسپولیس تهران مبنی بر استنکاف از دستورات بعد از بازی دو تیم گل گهر سیرجان و پرسپولیس در تاریخ 19 فروردین ماه 1403، با توجه به محتویات و اوراق پرونده و توجه به دفاعیات به عمل آمده، تخلفی احزار نشده و به استناد ماده 95 مقررات انضباطی مصوب 1397/12/19 مجمع فدراسیون فوتبال ، رای بر برائت صادر می‌شود.

رای صادره ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در کمیته استیناف است.