هادی چوپان در استوری اینستاگرامش تصویری از شهدا را با نوشته‌ای زیبا و پر مفهوم منتشر کرد. وی در استوری اینستاگرامش نوشت: «یلان ایران من راه تورا خواهم رفت ای شهید؛ بیاموزیم و آموزش دهیم ایران سرای ماست و ما سپر ایران»

هادی چوپان