تصویری جالب از کودکی مهدی طارمی در زنگ ورزش مدرسه را مشاهده می کنید.

طارمی