وحید امیری یکی از بی حاشیه ترین بازیکنان این فوتبال است.

به گزارش مرور نیوز، بازیکن کلیدی پرسپولیس در شبکه ورزش حاضر شد و درباره مسائل مختلف پیرامون خود و تیمش حرف زد. او در بخشی از این برنامه درباره تنها گل آخرین بازی پرسپولیس گفت: به نظرم گولسیانی یک بدن در آفساید قرار داشت.