در این تیم اتان امباپه، برادر کوچک کیلیان امباپه ، نیز حضور دارد. البته چند روز دیگر، از این فهرست 9 نفر حذف خواهد داشت تا فهرست نهایی شکل بگیرد. به نظر نمی‌رسد نه زیدان و نه امباپه خط بخورند.

به گزارش مرور نیوز، الیاس زیدان که زمستان گذشته با ترک رئال به تیم جوانان بتیس رفت، به اردوی تیم زیر 19 ساله‌های فرانسه دعوت شده است. پسر چهارم اسطوره رئال قرار است فرانسه را در رقابت‌های یورو زیر 19 ساله‌ها همراهی کند.

در این تیم اتان امباپه، برادر کوچک کیلیان امباپه ، نیز حضور دارد. البته چند روز دیگر، از این فهرست 9 نفر حذف خواهد داشت تا فهرست نهایی شکل بگیرد. به نظر نمی‌رسد نه زیدان و نه امباپه خط بخورند.


در اسپانیا می‌گویند الیاس تنها فرزند زیدان است که ممکن است در سطح اول فوتبال دنیا مطرح شود. اتان امباپه نیز می‌خواهد از زیر سایه نام برادرش خارج شود و می‌گویند تابستان امسال با ترک پی اس جی راهی لیل خواهد شد. به این ترتیب پاریس بعد از هفت سال دیگر امباپه‌ای نخواهد داشت.