کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رای خود را در خصوص دیدار تیم‌های شمس‌آذر قزوین و پرسپولیس تهران در هفته بیست و نهم صادر کرد.

به گزارش مرور نیوز،  دیدار تیم‌های شمس آذر قزوین و پرسپولیس تهران در هفته بیست و نهم برگزار شد و این بازی با برخی حواشی همراه شد. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال نیز آرای خود را در خصوص این اتفاقات اعلام کرد که به شرح زیر است:

باشگاه شمس‌آذر قزوین به دلیل استفاده از مواد دودزا و لیزر و نقض مقررات توسط تماشاگران منتسب،۶۰ میلیون تومان جریمه شد. این رای قابل تجدیدنظر است.


محمدرضا مولایی مربی تیم شمس‌آذر قزوین به دلیل رفتار غیرورزشی منجر به اخراج، ۲۰ میلیون تومان جریمه و یک جلسه محروم شد. این رای قطعی است.

باشگاه پرسپولیس نیز به دلیل استفاده از لیزر توسط تماشاگران منتسب، ۳۰ میلیون تومان جریمه شد. این رای قطعی است.