حجم ویدیو: 7.17M | مدت زمان ویدیو: 00:00:21

گزارشگر والیبال با جو گیر شدن حین گزارش گفت: اکبر جوجه خاص برای تیم خاص، اکبر جوجه بخورید همین می‌شود.