روضه‌ی دلنشین حاج منصور ارضی به مناسبت شب پنجم ماه محرم منتشر شد.