مداحی دلنشین مهدی رسولی به مناسبت شب ششم ماه محرم منتشر شد.