روضه دلنشین محمدرضا طاهری به مناسبت شب عاشورا منتشر شد.