یک واحد آتش‌نشانی در اهواز با روشی غیرحرفه‌ای، باعث وقوع حادثه‌ای خطرناک شد.