حجم ویدیو: 8.34M | مدت زمان ویدیو: 00:00:37

فردی در عربستان پس از تکمیل سوخت خودروی خود در پمپ بنزین پا به فرار گذاشت و باعث شد جایگاه آتش بگیرد.