حجم ویدیو: 11.61M | مدت زمان ویدیو: 00:00:27

یک عنکبوت که وارد گوش یک مرد شده بود، توسط پزشک خارج شد. در صورت مواجه با چنین مشکلی خونسردی خودتان را حفظ کنید و در صورت عدم خروج حشره از کانال گوش باید به پزشک مراجعه کنید.