حجم ویدیو: 15.34M | مدت زمان ویدیو: 00:00:42

کاری که شرکت کننده مسابقه صداتو میخواهد با دویست میلیون در صورت برنده شدن بکند باعث تعجب محسن کیایی و داوران شد.