حجم ویدیو: 8.78M | مدت زمان ویدیو: 00:00:20

سیگار کشیدن یکی از بزرگترین تهدیدهای سلامتی برای عملکرد ریه است. این کار، ساختار و عملکرد ریه ها را تغییر می دهد، تنفس را دشوار می کند و احتمال بیماری ها را افزایش می دهد. ریه ها بخشی از سیستم تنفسی هستند که اکسیژن را از هوا می گیرند و کربن دی اکسید را از بدن خارج می کنند. با اینکه عوامل زیادی از جمله بیماری های ژنتیک، عفونت ها و محیط در عملکرد ریه نقش دارند.