حجم ویدیو: 25.88M | مدت زمان ویدیو: 00:01:14

دوربین های حیاط یک خانه لحظه جالبی از ورود خرس به داخل محوطه و قدم زدنش کنار استخر بدون مزاحمت ثبت کردند.