حجم ویدیو: 3.92M | مدت زمان ویدیو: 00:00:16

آتشفشان Kīlauea در هاوایی، یکی از فعال ترین آتشفشان های روی زمین، دوباره شروع به فوران کرده و باعث ریزش گدازه های عظیم در داخل دهانه آتشفشان شده است.