مداحی دلنشین حسین طاهری به مناسبت شهادت امام حسن (ع) منتشر شد.