حجم ویدیو: 6.95M | مدت زمان ویدیو: 00:00:17

مواجه عکاس با یک خرس مهاجم را ببینید. هرگز از خرس مهاجم فرار نکنید.