حجم ویدیو: 18.50M | مدت زمان ویدیو: 00:01:13

در یک نبرد جالب یک تانک تی 64 بی وی اوکراینی در حال رد شدن از جایی است که یک تی 90 روسی در چند متری در آن سمت درخت ها می بیند. سرعت عمل خدمه تی 64 اوکراین بیشتر است و در نتیجه زودتر شلیک می‌کنند. با توجه به فاصله نزدیک زره کنتاکت5 هم مانع نابودی تانک تی 90 نمی شود.