حجم ویدیو: 10.03M | مدت زمان ویدیو: 00:00:18

ویدیویی که گفته می‌شود مربوط به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس است. همراه یک بیمار با خودرو، یک انترن پزشکی را زیر می گیرد.