حجم ویدیو: 28.98M | مدت زمان ویدیو: 00:01:39

خرس سیاه در خانه پرسه زد و سپس به سمت آشپزخانه رفت و با اطمینان در یخچال را باز کرد و یک کیسه مرغ برداشت و از پنجره خانه را ترک کرد.