حجم ویدیو: 26.56M | مدت زمان ویدیو: 00:01:38

توصیه ایمنی مهم به مردم در خصوص زلزله را از زبان کارشناس تلویزیون ببینید.