حجم ویدیو: 22.21M | مدت زمان ویدیو: 00:01:22

مجری تلویزیون بر سر واردات شیر خشک با ۳ برابر قیمت گفت: به مردم می گویید بچه دار شوند، از آنطرف گرفتارشان می کنید. نماینده مجلس دوره یازدهم گفت: رئیس جمهور و معاون اول پس چه کاره اند که کسی نیست حرف آخر را بزند؟