حجم ویدیو: 2.90M | مدت زمان ویدیو: 00:00:14

در دیدار دهقانی فیروزآبادی با دستیار ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور سیاست علمی و فناوری، ضمن برررسی زمینه‌های گسترش همکاری‌های علمی و فناوری بین دو کشور بر ایجاد ظرفیت اجرای پروژه‌های مشترک از سوی شرکت‌های بزرگ فناوری ایران و روسیه تاکید شد. گسترش ارتباطات و همکاری‌های مشترک بین دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری برتر ایران و روسیه و ایجاد ظرفیت برای همکاری شرکت‌های بزرگ فناور دو کشور برای اجرای پروژه‌های مشترک از دیگر توافقات حاصل شده در این نشست بود.