حجم ویدیو: 9.84M | مدت زمان ویدیو: 00:00:29

نشت روغن از یک خودرو هنگام حرکت باعث آتش گرفتن خودروها در بزرگراه و بروز این فاجعه شده است.