حجم ویدیو: 7.27M | مدت زمان ویدیو: 00:00:30

ترامپ گفت: چهار سال متوالی آمریکا را ایمن نگه داشتم، اسرائیل را ایمن نگه داشتم و جهان را ایمن نگه داشتم. امروز دنیا در حال انفجار است، مهم نیست به کجا نگاه کنید. اگر من رئیس جمهور بودم، حمله به اسرائیل هرگز و هرگز اتفاق نمی افتاد.