حجم ویدیو: 9.60M | مدت زمان ویدیو: 00:00:38

مرضیه برومند از ریاست خانه سینما استعفا کرد. این استعفا با واکنش مجری صداوسیما همراه بود و او در این باره گفت: دیکتاتوری حاکم بر فضای سینمایی کشور به عذرخواهی خانم برومند قانع نشد!