حجم ویدیو: 11.89M | مدت زمان ویدیو: 00:00:23

یک میمون در شرایطی که در قفس نگه داری می‌شد، با غفلت یک لحظه ای نگهبان مجموعه، به زنی مسلمان که در نزدیکی قفس ها بود، حمله کرد و لحظات دلهره آوری را به وجود آورد.