حجم ویدیو: 20.29M | مدت زمان ویدیو: 00:01:19

در محل تحویل، در چند روز گذشته نبردهای شدیدی رخ داده بود. اعضای گردان‌های قسام بدون هماهنگی و به صورت ناگهانی در بین مردم ظاهر شدند. این نشان می‌دهد که اسرا در شهر غزه نگهداری می‌شدند و تبادل در این محل ادعای صهیونیست‌ها در مورد تصاحب شمال نوار غزه را رد کرد.