حجم ویدیو: 9.26M | مدت زمان ویدیو: 00:00:22

گربه ها نه تنها در یادگیری اطلاعات جدید عملکرد بسیار خوبی دارند، بلکه می توانند با توجه آنچه از پیش فرا گرفته اند، اطلاعات را ترکیب کنند، در صورت نیاز آنها را به خاطر بیاورند و در شرایط فعلی به کار بگیرند. دقت عجیب گربه در کنار پلیس چک امنیتی در هنگام بازرسی را مشاهده می کنید.