حجم ویدیو: 6.04M | مدت زمان ویدیو: 00:00:25

فوران این کوه آتشفشان پس از وقوع یک زمین لرزه و ایجاد حفره ای به طول ۲۸۰۰ متر آغاز شد. بر اساس تصاویر رسانه‌های محلی که دوربین‌های خود را نزدیکی آتشفشان مستقر کرده اند، دریایی از گدازههای نارنجی رنگ در منطقه سرریز کرده است.