حجم ویدیو: 13.39M | مدت زمان ویدیو: 00:00:30

نقطه کور وسایل نقلیه نقطه‌ای در اطراف آن‌ها است که راننده نمی‌تواند آن مناطق را ببیند و یا زیر نظر داشته باشد. عواقب توجه نکردن به این نقاط کور حادثه آفرین میشود.