حجم ویدیو: 32.63M | مدت زمان ویدیو: 00:01:06

خرس‌های وحشی که عموما به عنوان حیواناتی پرخطر برای انسان‌درنظر گرفته می‌شوند گاهی نیز ارتباط صمیمانه‌ای با ما برقرار می‌کنند.