حجم ویدیو: 3.95M | مدت زمان ویدیو: 00:00:18

قطب جنوب به درستی سرزمینی از تضادها است. در حالی که قسمت وسیعی از آن در زیر توده های سنگین برف پوشیده شده است٬ چندین آتشفشان نیز دارد.