لحظه اعجاب برانگیز برخورد دو سیب با سرعت ۹۰ کیلومتر بر ساعت با یکدیگر را ببینید.

حجم ویدیو: 5.04M | مدت زمان ویدیو: 00:00:21