حجم ویدیو: 6.48M | مدت زمان ویدیو: 00:00:27

فردی که با حضور در محل تردد خودرو های ساختمانی گوشی به دست ایستاده بود توسط راننده خودرو لیفتراک که مقابل خود را دید کافی نداشت زیر گرفته شد.