درباره ما

سایت مرور نیوز در سال ۱۳۹۵ با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسید و در کمترین زمان تلاش نمود رسالت رسانه ای را به طور کامل انجام دهد.
راهبرد اصلی مرور نیوز انعکاس اخبار و اطلاعات به طور سریع و صحیح است تا بتواند بستری مناسب برای دسترسی به اطلاعات مستند در عرصه های مختلف؛ خصوصا جوانان باشد.
مرور نیوز متعلق به بخش خصوصی است و تلاش می نماید بدون وابستگی خبری و گروهی ماموریت رسالت خود را انجام دهد، در عین حال تعامل دو سویه با مخاطبان از خاستگاه های اصلی ما محسوب می شود. همچنین مرور نیوز فرصتی برای ترویج زحمات و خدمات تلاشگران و کارآفرینان در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور است. از این رو از دیدگاه ها، نظرات، اخبار و اطلاعات همه طیف ها و گروه های مختلف استفاده می کند. 
مسوولین و موسسین مرور نیوز معتقدند فراوانی اطلاعات نباید فرصتی برای نفوذ بیگانگان و ارائه اطلاعات ناهنجارمند به جامعه باشد، بلکه اطلاعات می تواند شفافیت لازم را در افکار عمومی از عملکردها، تفکرات، سیاست ها و ضرورت ها ایجاد نماید تا امکان قضاوت و ارزیابی صحیح ایجاد نموده و موجب جلوگیری از ناهنجاری، فساد و سوء استفاده شود.
مرور نیوز ظرفیتی برای همه دیدگاه ها، نظرات و اطلاعات اخبار و سودمند می باشد و همکاران ما مکلف به رعایت اخلاق و مشی حرفه ای و ارزشی هستند.

 

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی، هنری و خبری مرور وقایع جهان