ابوالفضل ظهره‌وند
  • ظهره‌وند:

    عضو پیشین تیم مذاکره کننده هسته‌ای گفت: آمریکایی ها با کمترین هزینه به دنبال بازگشت به برجام هستند تا ایران را در موقعیت دلخواه خودشان قرار دهند؛ آمریکایی ها نمی خواهند جریان اصلاح طلب موقعیتش را در انتخابات از دست بدهد، چرا که تکرار یک شرایطی مثل شرایط دولت یازدهم برای آمریکایی ها شرایطی ایده آل است.