تپش قلب
  • محققان می گویند :

    تیروئید به دو دسته ی کم و پرکار تقسیم می شود که افرادی که تیروئید کم کاری دارند ممکن است حالت افسردگی و خستگی در طول روز داشته باشند.