حمل ونقل عمومی
  • رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: سازمان برنامه همچنین مجموع اعتبار یارانه بلیط مترو نیز برای امسال را تاکنون ۸۰ میلیارد تومان اعلام کرده است که با سهم متروی تهران از این مبلغ، می توان هزینه های یک هفته از سال را در شرکت بهره برداری مترو تامین کرد و نه با تعهدات دولت نسبتی دارد و نه با هزینه ها مترو.

  • سردار کمال هادیانفر:

    رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به اینکه مدیریت نقلی دیگر پاسخگوی امروز ما نیست چون دنیا از آن عبور کرده، گفت: امروزه باید مدیریت بر پایه عقل باشد

  • شهردار منطقه 21 اعلام کرد :

    حسن رحمانی شهردار منطقه 21 از امتداد متروی اکباتان تا تهرانسر در صورت تایید در طرح جامع ترافیک خبر داد.