کارشناسان تغذیه
  • علیرضا رئیسی خبر داد

    معاون بهداشتی وزیر بهداشت با بیان اینکه در کشور 2،5 برابر میانگین استاندارد دنیا نمک مصرف می شود، گفت: در حال حاضر میزان آگاهی مردم از ابتلا به فشارخون بالا حدود 50 درصد است و نمک نقش مهمی در بروز این بیماری دارد.