بورل
  • در شرایطی که برخی کشورهای اتحادیه اروپا به تکاپو افتاده‌اند تا با اتهامات بدون مدرک مبنی بر ارسال تسلیحات ایران به کشورهای منطقه، جمهوری اسلامی را تحریم کنند، مسئول سیاست‌ خارجی این اتحادیه مخالفت کرده است.

  • امیرعبداللهیان:

    وزیر امور خارجه با اشاره به گفت‌وگوی تلفنی‌اش با بورل با بیان اینکه آمریکا باید سیاست یک بام و دو هوا را متوقف کرده و اراده واقعی نشان دهد، گفت: مجددا بر آمادگی ایران برای جمع بندی مذاکرات در اسرع وقت تأکید کردم‌.