روز جهانی گرافیک
  • فاطمه کرکه آبادی عنوان کرد؛

    رئیس هیات مدیره انجمن طراحان گرافیک گفت: انجمن طراحان گرافیک امسال با توجه به شرایط کرونایی کشور برنامه های خود را از روز جهانی دیزاین آغاز و تا پایان اردیبهشت برنامه ریزی کرده و اجرا خواهد کرد.