سرانه فضای سبز
  • مرور نیوز گزارش می دهد؛

    یکی از ارکان فضاهای شهری، فضاهای سبزی است که تاثیر بسزایی درکیفیت منظر شهری و روحیات انسان های شهرنشین دارد. ایجاد فضای سبز در شهر حس جامعه گرایی و داشتن زندگی مسالمت آمیز را بالا برده واز عوامل موثر در تضمین سلامت روحی و روانی بشر است. گذشته از آن، مهمترین آثار فضای سبز در شهر، کارکرد محیط زیستی آن است.