محرابیان
  • وزیر نیرو با اشاره به صعودی شدن روند مصرف برق کشور گفت: بر اساس مصوبه هیأت دولت، ساعت کار ادارات از ۱۵ خرداد، ۶ صبح تا ۱۳ خواهد بود.

  • وزیر نیرو عنوان کرد؛

    وزیر نیرو گفت: برنامه داریم‌ از مسیر تشویق نسبت به اصلاح الگوی مصرف اقدام کنیم و در همین راستا سیاست پاداش 5 برابر قیمت انرژی برای هر کیلووات ساعت صرفه‌جویی در دستور کار قرار گرفت.