مدرسه سازی
  • مدیرعامل:

    مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر این که تعلیم و تربیت همه مردم جامعه از «مدرسه» آغاز می شود و دانش آموزان امروز، با تلاش معلمان، مدیران و آینده سازان کشور هستند، گفت: طبیعی است که هر چه سرمایه گذاری در حوزه آموزش و پرورش بیشتر باشد، آینده جامعه بیش از پیش تضمین خواهد شد؛ از این رو بانک ملی ایران با شناخت دقیق اهمیت این موضوع، از هیچ تلاشی برای بهبود فضای آموزشی کشور دریغ نکرده است و به مدرسه سازی افتخار می کند.

  • آمارهای رسمی حاکی از آن است که در 11 سال گذشته بانک ملی ایران با مشارکت در ساخت، احداث، بازسازی، تکمیل مدارس و مجتمع های آموزشی، هوشمند سازی مدارس، خرید میز و نیمکت و وسایل کمک آموزشی بیش از 120 باب مدرسه در سطح کشور از طریق تامین منابع و صرف هزینه به مبلغ بیش از 205 میلیارد ریال اقدام کرده است.

  • محسن هاشمی:

    رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه بخش آموزش و پرورش در جامعه ما دچار یک مظلومیت تاریخی است افزود: چرا که برخلاف جوامع توسعه یافته که آموزش، تعلیم و تربیت و پرورش نسل آینده را جزو هزینه های دولت فرض می کنند.