پرخوری
  • تحقیقات نشان می‌دهد افرادی که رژیم دارند هنگام تماشای برنامه‌های مرتبط با غذا، بیشتر از زمانی که برنامه‌های دیگر تماشا می‌کنند، آب نبات می‌خورند.

  • بولیمیا یک پله حادتر از پرخوری عصبی است. افراد مبتلا به بولیمیا مقدار زیادی غذا را بسیار سریع می‌خورند و سپس با مصرف قرص‌های ملین برای دفع مدفوع و با انجام ورزش‌های سنگین و یا چندین بار استفراغ در هفته یا حتی در روز سعی در جبران و حذف کالری مازاد می‌کند. ۸۵ تا ۱۰ درصد از مواد ابتلا به بولیمیا در زنان و در سنین نوجوانی و جوانی دیده می‌شود.