پیری
  • کمبود ویتامین D می‌تواند از نظر بیولوژیکی باعث پیری سریع‌تر شود. به گفته پاتریک چگونگی تاثیر این ویتامین بر ژن‌ها به کروموزوم‌های مربوط می‌شود. کروموزوم‌ها توسط عنصری به نام تلومر‌ها از آسیب DNA محافظت می‌شوند.

  • رشد سالمندی کشور دو برابر رشد جهانی است و تا چندین دهه آینده شاهد سونامی سالمندی در ایران خواهیم بود و این مهم از ضرورت مطالعه و شناخت مسایل مربوط با این روند حکایت دارد تا بدین شکل بتوان شرایط مطلوب و شایسته‌ای را برای این قشر فراهم آورد.