چغندر
  • عضو هیات علمی دانشکده علوم تغذیه با اشاره به وجود مقدار بسیار زیاد آنتی‌اکسیدان در چغندر، این ماده غذایی را برای بهبود عوارض دیابت مفید دانست.

  • رییس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت:

    خالد جعفری با اشاره کشت چغندرقند بیان کرد: برای نخستین بار کشت مکانیزه نشائی این محصول در استان در راستای مصرف بهینه آب به صورت مکانیزه درشهرستان سقز انجام می شود.

  • رییس سازمان جهاد کشاورزی کردستان خبر داد: نشاهای چقندرقند به طور رایگان در اختیار کشاورزان شهرستان سقز قرار داده شده است و حدود ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.